All the latest

Get a more detailed view of what Dryp does and how we created value with our partners.

Den vådeste vinter i nyere tid?

Intens og langvarig regn, krydret med en voldsom stormflod fra øst, der tangerer den sidst kendte superstormflod fra 1872. Er det bare usædvanligt vejr eller er det klimaforandringer, der skal have skylden? Uanset forklaringen skal vi mange år tilbage, for at opleve så meget vand på terræn og et rekordhøjt grundvandsspejl.