”Som et ressourceeffektivt vandselskab skal vi selvfølgelig innovere”

På baggrund af fantastiske resultater fra det såkaldte DONUT-projekt var det en let beslutning for Aarhus Vand at blive medejer af Dryp.

Den reviderede vandsektorlov fra 2016 forbedrede mulighederne for, at vandselskaberne kan udføre tilknyttet aktivitet, herunder gå sammen med private aktører i de såkaldte 40/60-selskaber. Den mulighed har Aarhus Vand gjort brug af flere gange – ikke mindst med medejerskabet af Dryp, fortæller CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder:

”Helt overordnet set er det vores ambition i Aarhus Vand, at vi vil forblive et dygtigt, ressourceeffektivt og bæredygtigt vandselskab, og for at vi kan lykkes med det er vi nødt til at bruge tid på innovation. Det gør vi både sammen med andre vandselskaber, universiteter og private aktører. Det har skabt en lang række frugtbare samarbejder, hvor vi i fællesskab har løst nogle af de mest presserende problemer inden for vores områder.”

Netop et presserende problem var også grunden til, at innovationsprojektet DONUT blev sat i søen i 2018 med midler fra bl.a. InnovationsFonden. DONUT er en forkortelse for ‘Distributed Online Monitoring Of The Urban Water Cycle’.

“Et af de helt store problemer, som DONUT-projektet skulle løse, var overløb af vand i vores spildevandssystemer, der blandt andet var forårsaget af voldsomme regnskyl. Her havde vi ganske enkelt brug for at få et langt bedre overblik over vores vandsystem for at lede vandet hen, hvor der var plads. Alt det løste vi gennem intelligent brug af simple sensorer samt naturligvis den enestående dataplatform, der nu er en del af Dryp. Tilsammen gav det os en helt ny indsigt, som vi aktivt kunne bruge til at sætte ind de rigtige steder,” fortæller Lars Schrøder.


Et 40/60-selskab bliver til

Allerede midtvejs i DONUT-projektet, i 2019, havde projektet vist så gode resultater, at det var oplagt at lægge en plan for, hvordan de mange gode erfaringer kunne udnyttes i en kommerciel kontekst. Løsningen blev 40/60-selskabet Dryp, der i dag er ejet af hhv. Aarhus Vand, Trifork, IoTproducenten Montem og Dryps egne medarbejdere. En god konstruktion, mener Lars Schrøder:

”Det var på ingen måde en svær beslutning at gå ind i Dryp, for vi vidste jo, at vi kunne bygge videre på den unikke viden, vi havde opnået gennem DONUT-projektet. Samtidig kan vi også godt lide tanken om at, man sidder flere sammen ved bordet. Vi har den fagtekniske viden, men vi ved ikke særlig meget om markedsføring og salg. Det gør vores partnere, og derfor har vi skabt grobund for et både produktivt og innovativt samarbejde.”

Lars Schrøder ser et stort potentiale i løsningerne fra Dryp, som han mener, løser nogle af de grundlæggende udfordringer, mange vandselskaber står overfor:

”I de her år, hvor mange selskaber så ihærdigt forsøger at adskille regnvand og spildevand, kan Dryp levere løsninger, der er kvantespring foran, hvad vi ellers har set. Samtidig er Danmark jo ikke det land, der er hårdest ramt af vandproblemer, og vi ser en stor interesse og efterspørgsel uden for landets grænser. Hvor langt vi når og med hvilken kapital, må tiden vise, men vi kan roligt sige, at der eksisterer et potentiale.”

Exit-strategi

Hvor længe skal et forsyningsselskab som Aarhus Vand eje en privat virksomhed? Ikke for evigt, mener Lars Schrøder, for når virksomheden er stor nok, kan den flyve selv:

”Som monopol-selskab er det naturligvis begrænset, hvad vi kan investere af kapital uden at sætte fru Jensens sparepenge over styr, og det er et vilkår, vi er helt afklarede med. Derfor ser vi os også mest som en fødselshjælper til virksomheder. Det er en stor glæde for os at være med til at starte virksomheder, som har potentiale til at skabe vækst, og vi er OK med, at de på et tidspunkt flyver fra reden, så at sige.”

Til syvende og sidst handler vandforsyning om borgerne, og for Lars Schrøder og Aarhus Vand handler det om at skabe en god og sikker vandforsyning lokalt i Aarhus:

”Nu er teknologien her, både når det gælder sensorer og data, og der er ingen undskyldning for ikke at gå i gang. Det er for borgernes skyld, at vi skal blive ved med at forbedre os og gøre tingene smartere og mere intelligent. Det er vi utrolig stolte af, at vi har gjort i Aarhus gennem vores investering i Dryp.”