”Data er med til at sikre en god dialog med borgerne”

Ved at give borgerne adgang til flere data er Aarhus kommune lykkedes med at skabe en åben og konstruktiv dialog om byens vand.

Smart city. Det kan umiddelbart lyde som et flyvsk begreb, men faktisk dækker det over et særdeles jordnært koncept, nemlig at dele flere data med borgerne og dermed skabe grobund for en bedre dialog og bedre beslutninger. I dag er Smart city også et mantra i Aarhus kommune, hvor det er med til at give borgerne ny viden om byens vand. Det fortæller projektleder i Aarhus kommune, hydrogeolog Nikolaj Kruse Christensen:

”Fælles for mine efterhånden mange erfaringer her i kommunen er, at vi skal blive bedre til både at indsamle og udnytte data om miljøet her i Aarhus. Det gælder eksempelvis overvågningen af adevandet, grundvand, vandløb og oversvømmelser efter ekstremregn. Alt sammen peger det i retningen af, at vi skal have helt styr på vores vand.”

For Aarhus kommune har overvågnings- og dataløsningerne fra Dryp været en god indgang til at udnytte ny teknologi og samtidig spare tid og penge, fortæller Nikolaj Kruse Christensen:

”I forbindelse med overvågningen af vores vandsystemer ser vi naturligvis hele tiden på, hvad der rører sig på markedet af nye teknologier, der både er mere effektive og billigere end de gamle. Med Dryps løsninger kan vi faktisk monitorere vores grundvand til den halve pris af, hvad vi tidligere betalte. Samtidig har vi taget et stort skridt fremad på datasiden med cloud-teknologi og Internet of Things. Alene det, at vi ikke længere skal ud at tømme en måler fysisk, men i stedet får automatiske data i realtid, er en kæmpe værdiskabelse.”

For Nikolaj Kruse Christensen og Aarhus kommune handler det alt sammen om at leve op til de krav, som borgerne har til en effektiv kommune, der er baseret på åbenhed og dialog:

”Der er ingen tvivl om, at borgerne i dag har et stort ønske om at kunne følge med i de ting, der påvirker deres hverdag. Det ser vi kun som en positiv tendens. I det hele taget vil vi fra kommunens side gerne have en velinformeret dialog med borgerne, og her er det netop vigtigt at have de rette data. Derfor er visionen også, at vi i de kommende år kan finde digitale løsninger, hvor vi kan udstille langt flere data om vandet direkte ud mod borgerne.” 

Konkrete erfaringer

Selv om Smart City-tankegangen skal ses i et længere perspektiv, har Aarhus kommune allerede gjort sig konkrete erfaringer med større dataåbenhed, fortæller Nikolaj Kruse Christensen:

”Konkret stod vi med en udfordring ved Østerlaugsbækken – et område, hvor vi gentagne gange oplevede oversvømmelser. Den slags er selvsagt noget, der virkelig optager de berørte borgere, og det er helt forståeligt. Løsningen blev, at vi satte en række sensorer op i området, således at vi kunne tale på et oplyst grundlag i stedet for bare gisninger og gætterier. Det skabte en langt bedre dialog og en langt bedre borgerinddragelse. Det giver en helt anden følelse af at være i samme båd, når vi har adgang til de samme data.”

De gode erfaringer håber Nikolaj Kruse Christensen kan bringes videre i et egentligt beredskab af målere, der hurtigt kan sættes ind, når der opstår problemer:

”Smart City for mig er dels den overordnede strategi om øget datatilgængelighed, dels evnen til hurtigt og effektivt at sætte ind over for akutte problemer. Derfor kan man sagtens forestille sig, at vi fremover kan have et decideret ”beredskab” af målere fra Dryp, som hurtigt kan installeres på de steder, hvor man lokalt oplever problemer med vandet.”

I det hele taget er Nikolaj Kruse Christensen glad for at være en del af rejsen mod større åbenhed i den kommunale forvaltning:

”Jeg kan godt lide, når borgerne er velinformerede, for det gør dem også handlekraftige på en god måde. Ligesom man eksempelvis kan bestille trafiktælling til sin vej, hvorfor skulle man ikke kunne bestille målinger af vandet? At komme tættere på problemerne er i alles interesse, både borgere, vandselskab og kommune.”