”Klimaforandringer og demografi tvinger os til at finde nye løsninger”

Med først DONUT-projektet og siden virksomheden Dryp har Peter Rasch sat sig i spidsen for arbejdet med at bruge data til at forbedre den måde, hvorpå vi håndterer vand.

Nye nedbørsmønstre, flere mennesker i byerne, utidssvarende infrastruktur og frygten for oversvømmelser. Spildevand og regnvand er blevet en del af både den globale og lokale
klimadagsorden. De gamle kloaksystemer står mange steder over for massive forbedringer, både i Danmark og i udlandet. Dryp har en løsning, fortæller CEO, Peter Skovgaard Rasch:

”Grundlæggende står vi over for to store problemer, når det gælder håndteringen af vores vand. Den ene er klimarelateret, idet vi ser, at nedbørsmønstrene forandrer sig, og at flere og flere
kommuner kæmper med oversvømmelser i forbindelse med voldsom regn. Den anden er, at der fortsat kommer flere og flere mennesker til byerne, hvor der til stadighed skyder nye bydele op
med tæt byggeri. Alt det sætter infrastrukturen under jorden under et ekstremt pres. Enten skal den graves op og udvides, ellers er man nødt til at finde mere intelligente løsninger. Hos Dryp er vi fortalere for det sidste.”

Netop det at kunne følge med i, hvad der sker under jorden er hele fundamentet for Dryp, forklarer Peter Skovgaard Rasch:

”Kernen i vores løsning er sensorer, der er direkte koblet op på nettet og dermed kan levere data i realtid om, hvad der foregår i kloaksystemet. Oven på dette har vi bygget en decideret
dataplatform, så man også kan udnytte data og hive den nødvendige viden ud. Tilsammen giver det vandselskaberne en langt bedre mulighed for at identificere problemer i systemerne og sætte ind, hvor det giver størst effekt.”

Nye løsninger

Peter Skovgaard Rasch har selv en fortid som både selvstændig rådgiver og som ansat på Meteorologisk Institut. En af de vigtigste erkendelser han gjorde sig for år tilbage var, at hele vandområdet i stor udstrækning lider under manglen på relevante og analyserbare data:

”Vand er jo i virkeligheden et uhyre kompleks fænomen, hvis vi ser på hele kæden, fra det rammer tage og marker, til det løber gennem de forskellige typer af kloakeringssystemer og ender i et rensningsanlæg eller på anden måde ledes bort. Hele den rejse oplevede jeg, at ingen rigtig kunne binde sammen fra start til slut. Det blev indgangen til, at jeg i 2016 blev partner i InforMetics, hvor vi for første gang begyndte at bruge ny datateknologi til at arbejde målrettet med de her problematikker.”

Ud over at tale med en lang række potentielle kunder indledte Peter Skovgaard Rasch også en mere omfattende dialog med Aalborg Universitet og Aarhus Vand:

”Både universitetet og Aarhus Vand kunne godt se, hvor vi ville hen, ligesom vi alle kunne se et tydeligt potentiale i at anvende ny teknologi inden for både sensorer og databehandling, herunder big data, IoT og kunstig intelligens. Det mundede ud i, at vi i fællesskab sendte en ansøgning til InnovationsFonden om støtte til det såkaldte DONUT-projekt (Distributed Online Monitoring Of The Urban Water Cycle, red.), der blev igangsat i 2018 med en tre-årig horisont.

Fra innovationsprojekt til virksomhed

I dag er DONUT-projektet blevet til virksomheden Dryp, og erfaringerne fra DONUT og andre innovationsprojekter er i dag fuldt integreret i Dryps løsninger. Det har været en både spændende og udfordrende rejse, fortæller Peter Skovgaard Rasch:

”Læringen fra DONUT-projektet var klokkeklar: Ved at udnytte ny teknologi kan vi give vandselskaberne en langt større indsigt i de udfordringer, der findes i systemerne under jorden.
Derfor var det også naturligt at skabe virksomheden Dryp, der ud over egne medarbejdere har Aarhus Vand, Trifork og Montem med i ejerkredsen. Her har vi en klar mission om at udvikle
omkostningseffektive, integrerede løsninger, der tillader vandselskaberne at monitorere kloaksystemerne på en smartere måde. Vi ved, at vi kan gøre en kæmpe forskel, og vi stolte over,
at vi på relativt kort tid er gået fra prototype til et færdigt produkt.”

Næste skridt for Dryp? Ifølge Peter Skovgaard Rasch handler det om at komme i dialog med kunderne, og det er der heldigvis mange forsyningsselskaber, der gerne vil:

”Ud over vores danske kunder har vi netop fået vores første kunder i Sverige og Norge, hvor vi også har gode dialoger med vandselskaber. I det hele taget oplever vi en stor interesse for vores løsninger, især fordi vi nu har konkrete cases, der viser, hvor mange penge man som vandselskab kan spare. Selv på lokalt plan kan der være tale om besparelse på tocifrede millionbeløb.”

Samtidig er Peter Skovgaard Rasch glad for, at Dryp kan fortsætte den tilgang, som virksomheden blev grundlagt på, nemlig samarbejde mellem private og offentlige aktører:

”Vi har altid sagt, at samarbejde er vores største styrke, og det mener vi fortsat. Ude i vandselskaberne ligger der en enorm mængde viden indsamlet af dygtige mennesker gennem
mange år; det samme gælder på universiteterne og i kommunerne. Den viden er en af de største ressourcer, vi har, og det er en stor glæde at se, hvordan vi kan bruge den på tværs. De store
udfordringer i samfundet kan vi kun løse gennem samarbejde, åbenhed og respekt.”